• cambio autodelen

Cambio

Cambio Vlaanderen is een autodeelaanbieder, actief in België.

 

Cambio onderneemt volgende acties:
 1. Cambio zet zich in om deel te nemen aan pilots rond het integreren van autodelen in een algemeen mobiliteitsaanbod (MaaS).
 2. Cambio werkt mee aan het opzetten van algemene campagnes betreffende autodelen (of gedeelde mobiliteit in het algemeen).
 3. Cambio ijvert mee voor een Vlaams erkenningskader Autodelen in 2017.
 4. Cambio engageert zich om haar technologie in te zetten binnen het delen van het gemeentelijk wagenpark.
 5. Cambio engageert zich om, waar wenselijk en in samenwerking met het lokale bestuur, haar aanbod te lanceren in nieuwe steden en/of gemeenten.
 6. Cambio zet zich in om deelwagens te integreren bij renovatie- en nieuwbouwprojecten.
 7. Cambio engageert zich ertoe haar aanbod in stationsomgevingen verder uit te breiden en de voordelen van Green Dealombineerde mobiliteit mee in de kijker te zetten.
 8. Cambio onderzoekt de mogelijkheden om één of meerdere pilots op te zetten rond autodelen op bedrijventerreinen.
 9. Cambio onderzoekt de mogelijkheden om meer milieuvriendelijke voertuigen (elektrisch, CNG, hybride… ) op te nemen in haar aanbod.
 10. Cambio onderzoekt de mogelijkheid om één of meerdere andere concepten van autodelen (mogelijke concepten: free floating, peer2peer, one way etc.) te integreren in haar dienstverlening en terzake ook de nodige technologische aanpassingen uit te voeren.
 11. Cambio evalueert en vergroot desgevallend het aanbod van rolstoelvriendelijke deelwagens in haar vloot.
 12. Cambio engageert zich ertoe – waar de mogelijkheden zich voordoen – bilaterale contacten te onderhouden met buitenlandse organisaties rond gedeelde mobiliteit, met het oog op uitwisseling en op de hoogte te blijven van interessante innovaties en best practices.