• VVSG

VVSG

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw is steunpunt en belangenbehartiger van de lokale besturen. De VVSG is de ledenorganisatie van alle Vlaamse gemeenten (308), alle OCMW’s (308), bijna alle politiezones (110), afvalintercommunales – Interafval (26), intercommunales voor streekontwikkeling (11) en andere intercommunale verbanden (22). De VVSG organiseert zich rond 3 opdrachten: ondersteuning en dienstverlening (informatie, advies, vorming en andere dienstverlening) aan de leden; belangenbehartiging en de VVSG als beweging van de eerstelijnsoverheid en netwerkorganisatie. 

VVSG onderneemt volgende acties:
  1. VVSG treedt op als facilitator van de werkgroep ‘gemeentelijk beleid’, zoals gedefinieerd in het huishoudelijk reglement.
  2. VVSG engageert zich om gedeelde mobiliteit op te nemen in haar communicatiekanalen (e-zines, website, Lokaal, Praktijkenbank) gedurende de duurtijd van deze Green Deal.
  3. VVSG spant zich in tot het integreren van gedeelde mobiliteit bij nieuwbouwprojecten door mee te werken aan een maatschappelijke business case voor langetermijnoplossingen op maat van de lokale context.
  4. VVSG pleit stelselmatig binnen de pilootprojecten ‘basisbereikbaarheid in landelijke gebieden’ voor voldoende aandacht en middelen voor gedeelde mobiliteit.
  5. VVSG bundelt en deelt haar kennis van business cases en best practices rond gedeelde mobiliteit.
  6. VVSG spant zich gedurende de duurtijd van deze Green Deal in om het thema gedeelde mobiliteit zoveel mogelijk een plaats te geven in studiedagen die zij (mee) organiseert.