• VSV

VSV

De VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) wil alle Vlamingen, van 0 tot 100, slimmer maken over verkeer en mobiliteit. De VSV is hét vormingscentrum voor verkeer en mobiliteit in Vlaanderen. De VSV wil bijdragen aan een duurzame en veilige samenleving door mensen kennis en inzicht bij te brengen in de verkeerskunde. Ze realiseert dat met een open geest, op een praktische en duurzame manier, en door met alle mogelijke partners samen te werken. De VSV werd per decreet opgericht door het Vlaams Parlement en voert projecten uit in opdracht van de Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. De kerntaken van de VSV zijn verkeers- en mobiliteitseducatie, vorming en sensibilisering. Doorheen haar meer dan 20 jaar bestaan heeft de VSV getimmerd aan een levenslang lerentraject voor verkeerskunde. 

VSV onderneemt volgende acties:
  1. VSV besteedt aandacht aan het topic ‘gedeelde mobiliteit’ in haar vormingen, opleidingen of netwerkmomenten voor mobiliteitsprofessionals in bedrijven en gemeenten.
  2. VSV reikt samen met onder meer Voka, Dats 24 en Athlon tijdens het event Shift Up een Business Mobility Award uit aan bedrijven en organisaties die sterk inzetten op gedeelde mobiliteit.
  3. VSV moedigt haar medewerkers aan om gebruik te maken van het openbaar vervoer, autodelen en fietsdelen voor dienstverplaatsingen.
  4. VSV organiseert een opleiding, vorming of netwerkmoment met aandacht voor de toolkits die binnen de Green Deal ontwikkeld worden.