• Federdrive

Federdrive

Federdrive is de federatie van de Belgische erkende rijscholen en verenigt de erkende kwaliteitsrijscholen en -opleidingscentra. Via de rijopleiding voor alle bestuurders en permanente vorming voor professionele bestuurders wil Federdrive de verkeersveiligheid verbeteren en het aantal jonge verkeersslachtoffers terugdringen. Via de nascholing van professionele bestuurders wil ze minder ongevallen met vrachtwagens en bussen realiseren, en het imago van de beroepschauffeur ondersteunen. 

Federdrive onderneemt volgende acties:
  1. Federdrive gaat een samenwerkingsverband aan met een autodeelaanbieder (‘Self Schooling Cars’ i.k.v. WE-DRIVE.be) om auto’s met dubbele bediening ter beschikking te stellen aan particulieren op basis van het principe van autodelen.
  2. Federdrive sensibiliseert haar leden (rijscholen) om gedeelde mobiliteit op te nemen in hun opleidingsaanbod.
  3. Federdrive sensibiliseert haar leden rond gedeelde mobiliteit via haar communicatiekanalen (regionaal overleg, nieuwsbrief, sociale media, brochure, website, intranet).
  4. Federdrive neemt herhaaldelijk deel aan evenementen rond gedeelde mobiliteit.
  5. Federdrive brengt (specifieke) informatie in kaart over kansen en belemmeringen van gedeelde mobiliteit binnen de regelgeving via haar netwerk.