• Olympus_Mobility_logo_met_BL_RGB

Olympus Mobility

Olympus is een B2B platform dat vraag en aanbod rond mobiliteit bundelt, zodat mobiliteitspakketten moeiteloos kunnen worden samengesteld. Centraal hierbij staan een mobiele app en de Olympus Mobibkaart. 

Olympus Mobility onderneemt volgende acties:
  1. Olympus Mobility onderzoekt de integratie van andere autodeelaanbieders binnen het eigen aanbod.
  2. Olympus Mobility onderzoekt de integratie van andere fietsdeelaanbieders binnen het eigen aanbod.
  3. Olympus Mobility zet zich in om mogelijke juridische en/of fiscale knelpunten op vlak van gedeelde mobiliteit en het mobiliteitsbudget te detecteren en deze aan te kaarten bij de overheid of bij de initiatiefnemers van deze green deal.
  4. Olympus Mobility zet zich in om pilots bij bedrijven te organiseren betreffende MaaS waarbij auto-, fiets-, en rittendelen geïntegreerd worden tot één multimodale oplossing voor het personeel.