Gemeente Bornem onderneemt volgende acties:
  1. Gemeente Bornem onderzoekt het opzetten van een elektrisch deelfietsennetwerk in Bornem, al dan niet in samenwerking met buurgemeentes.
  2. Gemeente Bornem koopt elektrische (deel)fietsen aan voor dienstverplaatsingen.
  3. Gemeente Bornem promoot de verschillende vormen en facetten van autodelen herhaaldelijk via haar communicatiekanalen.