//Smart Mobility – AMS
  • Smart Mobility - AMS

Smart Mobility – AMS

Smart Mobility is het expertisecentrum van Antwerp Management School waar alle relevante partijen vanuit de industrie (aanbieders en gebruikers), overheden en wetenschap elkaar ontmoeten om kennis over de nieuwste ontwikkelingen en trends binnen mobiliteit te ontwikkelen, toe te passen en uit te wisselen. De mobiliteitsexperten van Smart Mobility focussen zich op het verwerven en opbouwen van nieuwe kennis waarmee nieuwe of verbeterde producten, tools, methodes of diensten ontwikkeld kunnen worden. Deze kennis wordt verspreid via publicaties, opleidingen, seminaries of technologieoverdracht en via individuele adviesverlening. 

Smart Mobility – AMS onderneemt volgende acties:
  1. AMS voegt info rond deelfietsen toe aan het BikeForm-platform.
  2. AMS promoot gedeelde mobiliteit binnen Lean & Green Personal Mobility.
  3. AMS promoot gedeelde mobiliteit via consultancy opdrachten.