• Service2Cities

Service2Cities

Service2Cities (filiaal van Clear Channel Belgium) levert diensten aan steden en gemeenten die een bijdrage leveren aan een betere mobiliteit in de stad. Het deelfietsensysteem “Velo Antwerpen” is het meest gekende project dat sinds 2011 in Antwerpen werd geïmplementeerd. 

Service2Cities onderneemt volgende acties:
  1. Service2Cities onderzoekt de mogelijkheden en de implementatie van gedeelde e-bikes.
  2. Service2Cities promoot via haar communicatiekanalen het deelfietssysteem Velo Antwerpen naar toeristen, met bijzondere aandacht naar combimobiliteit.
  3. Service2Cities bouwt deelfietsensystemen uit in kleinere steden en gemeenten.