• print-logo

NMBS

NMBS is een naamloze vennootschap die in opdracht van de Belgische federale overheid treindiensten in België exploiteert.

NMBS onderneemt volgende acties:
  1. NMBS heeft de intentie om, via haar website de klanten te wijzen op de mogelijkheden van gedeelde mobiliteit (als onderdeel van de multimodale oplossing) en dit vooral in het kader van first mile en last mile (statische informatie over de partners van NMBS).
  2. NMBS zal onderzoeken of het mogelijk is om via de routeplanner op haar website en apps de klanten te wijzen op de mogelijkheden van gedeelde mobiliteit in het vertrek- of aankomststation van het traject van de klant (als onderdeel van de multimodale oplossing) en dit vooral in het kader van first mile en last mile.
  3. NMBS zal (op langere termijn) onderzoeken of het mogelijk is om gedeelde mobiliteit op te nemen in de deur-tot-deur routeplanner van haar website of apps (als onderdeel van de multimodale oplossing) en dit in het kader van first mile en last mile.
  4. NMBS zal zich inspannen om zoveel mogelijk partners gedeelde mobiliteit te laten aansluiten bij het Mobib-platform, zodat de klanten zoveel mogelijk gebruik kunnen maken voor één toegangskaart voor het gehele multimodale traject.
  5. NMBS heeft de intentie om haar apps (o.a. de routeplanner) te interlinken met apps van aanbieders van gedeelde mobiliteit, zodat het voor de klanten mogelijk wordt om naadloos over te gaan naar de mogelijkheden van gedeelde mobiliteit als onderdeel van de multimodale oplossing, en dit vooral in het kader van first mile en last mile.