• Partago cvba 1

Partago

Partago CVBA is een elektrisch autodelen coöperatie, opgericht in 2015. Partago organiseert een coöperatief deelsysteem voor elektrische auto’s in Gent. De coöperatie kiest voor 100% elektrisch autodelen, omdat we op die manier minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en we meer ruimte vrij maken in onze stad. Zo kunnen steeds meer burgers auto rijden zonder vervuilende uitstoot. Partago wil elektrisch rijden toegankelijk maken voor iedereen in Gent. 

Partago onderneemt volgende acties:
  1. Partago engageert zich om tegen eind 2018 5 elektrische deelauto’s 100% te laten rijden op hernieuwbare energie.
  2. Partago zet zich in om elektrisch autodelen te integreren in nieuwbouwlocaties, appartementsgebouwen en co-housingsites.
  3. Partago ijvert voor een Vlaams erkenningskader Autodelen in 2017.
  4. Partago ondersteunt algemene campagnes betreffende autodelen in Gent.
  5. Partago ondersteunt burgers in het opzetten van nieuwe coöperaties voor elektrisch autodelen.
  6. Partago stimuleert het delen van elektrische voertuigen tussen in de stad ingebedde bedrijven en omwonende burgers.