//Netwerk Duurzame Mobiliteit
  • Netwerk Duurzame Mobiliteit

Netwerk Duurzame Mobiliteit

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit werd in 2012 opgericht door Komimo vzw, de Vlaamse koepel van mobiliteitsorganisaties. Het samenwerkingsverband van mobiliteitsverenigingen wil met het Netwerk Duurzame Mobiliteit komaf maken met eenrichtingsverkeer. Netwerken wordt het werkwoord om duurzame mobiliteit fundamenteel en ruimer aan te pakken. Het Netwerk Duurzame Mobiliteit werkt aan haar missie als koepel van aangesloten mobiliteitsverenigingen maar zoekt in haar werking alle kansen op voor een bredere coalitie voor duurzame mobiliteit. Netwerken dus, met mensen, organisaties en ondernemingen om dat gedeelde doel te bereiken: een duurzaam mobiel Vlaanderen. 

Netwerk Duurzame Mobiliteit onderneemt volgende acties:
  1. NDM engageert zich om het thema gedeelde mobiliteit als belangrijke schakel in het voor- en natransport op de agenda te zetten van het platform ‘Supporters voor openbaar vervoer’, een middenveldsinitiatief dat de beleidsinitiatieven ‘basisbereikbaarheid’ opvolgt en poogt bij te sturen waar nodig.
  2. NDM duidt binnen het inhoudelijk speerpunt en werkthema 2017-2018 ‘lokale bereikbaarheid’ ook het belang van gedeelde mobiliteit om zo maatschappelijke actoren (in het bijzonder lokale besturen) te inspireren en activeren om actie te ondernemen.
  3. NDM inspireert en activeert maatschappelijke actoren door tijdens de Inspiratiedag Duurzame Mobiliteit bijzondere aandacht te geven aan initiatieven gedeelde mobiliteit als instrument voor het verbeteren van lokale bereikbaarheid.
  4. NDM promoot gedeelde mobiliteit binnen de Laboratoria Mobiele Alternatieven (LaMA) als mogelijke oplossing voor lokale mobiliteitsproblemen.
  5. NDM promoot gedeelde mobiliteit via SMOVE.be als oplossing om meer te autominderen. Zij doet dat door maandelijks een inspirerende bijdrage over gedeelde mobiliteit op het platform te publiceren.
  6. NDM streeft er naar om het potentieel van gedeelde mobiliteit in elk relevant MORA-advies op te laten nemen.