• BV-OECO

BV-OECO

BV-OECO is de de ‘Belgische Vereniging voor Onderzoek en Expertise voor de Consumentenorganisaties’ en kwam in 2015 in de plaats van OIVO. De vereniging is opgericht door twaalf organisaties die actief zijn op vlak van consumentenbescherming. Het gaat onder meer om de vakbonden, de mutualiteiten en Test-Aankoop.De vereniging neemt een rol op in internationale, federale en gewestelijke adviesorganen. 

BV-OECO onderneemt volgende acties:
  1. BV-OECO organiseert in 2017 een workshop rond autodeelverzekeringen met als basis de studie ‘Zijn verzekeringen in de deeleconomie gedeelde verzekeringen?’
  2. BV-OECO onderzoekt, inventariseert en analyseert samen met de andere partners bestaande verzekeringsvraagstukken en juridische knelpunten binnen de regelgeving m.b.t. peer-to-peer autodelen en particulier autodelen en stelt mogelijke oplossingen voor.
  3. BV-OECO brengt de diverse initiatieven m.b.t gedeelde mobiliteit en verzekeringsvraagstukken ter kennis aan haar leden.