• logo

Tienen

Tienen is een stad in de Belgische provincie Vlaams-Brabant en telt ruim 34.000 inwoners.

Stad Tienen onderneemt volgende acties:
  1. Stad Tienen sensibiliseert duurzaam verplaatsingsgedrag bij het stadspersoneel.
  2. Stad Tienen zet verder in op fietsdelen en onderzoekt of andere toepassingen van deelfietsen mogelijk zijn.
  3. Stad Tienen zal samen met Fietsersbond Tienen haar parkeerbeleid aanpassen t.v.v. gedeelde mobiliteit, zoals het parkeerplaatsen voorbehouden voor deelauto’s en het opdrijven van fietsstallingen voor (deel)fietsen
  4. Stad Tienen implementeert autodelen door 2 deelauto’s ter beschikking te stellen en promoot ook andere autodeelsystemen.