• FVF

FVF

FVF is de Federatie voor Verzekerings- en Financiële Tussenpersonen – Beroepsvereniging van de Nederlandstalige Verzekeringsmakelaar. Meer dan 1.600 onafhankelijke verzekeringsmakelaars zijn aangesloten. FVF staat in voor zowel collectieve belangenbehartiging als individuele dienstverlening en is als spreekbuis van de makelarij zowel binnen als buiten de verzekeringssector een gesprekspartner. 

FVF onderneemt volgende acties:
  1. FVF zal samen met de andere partners bestaande verzekeringsvraagstukken rondom peer-to-peer autodelen en particulier autodelen inventariseren en onderzoeken.
  2. FVF zal samen met de andere partners (juridische) knelpunten binnen de regelgeving m.b.t. verzekeringsvraagstukken detecteren.
  3. FVF onderzoekt samen met de andere partners in hoeverre bestaande autoverzekeringen kunnen aangepast worden aan autodelen, en stelt hiervoor expertise en advies ter beschikking.
  4. FVF brengt de diverse initiatieven ter kennis aan haar leden.