• Stad Roeselare

Stad Roeselare

Stad Roeselare is een centrumstad waar ontmoeting, zin voor initiatief en openheid voor nieuwe invloeden altijd al het DNA van de stad vormden. Roeselare telt ongeveer 61.000 inwoners en ligt centraal in de provincie West-Vlaanderen. De stad profileert zich voornamelijk als winkel- en belevingsstad. 

Stad Roeselare onderneemt volgende acties:
 1. Roeselare deelt haar ervaringen en kennis rond gedeelde mobiliteit (zoals delen van gemeentelijk wagenpark) met de andere centrumsteden en organiseert een werkgroep met de centrumsteden teneinde een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen bij het ondersteunen van gedeelde mobiliteit.
 2. Roeselare sensibiliseert haar bevolking over gedeelde mobiliteit door het herhaaldelijk geven van infosessies.
 3. Roeselare zet zich in om minstens 1 pilot in 2018 op te zetten rond de integratie van gedeelde mobiliteit in nieuwbouwprojecten.
 4. Roeselare zet een communicatiecampagne op om gedeelde mobiliteit te promoten binnen haar gebied.
 5. Roeselare promoot gedeelde mobiliteit herhaaldelijk via haar communicatiekanalen en voorziet een vaste rubriek op haar website.
 6. Roeselare spant zich in om gedeelde mobiliteit te introduceren bij doelgroep kansarmen.
 7. Roeselare spant zich in om buurt- en wijkgericht gedeelde mobiliteit te introduceren bij haar burgers om zo bij te dragen tot de sociale cohesie en het participatief gevoel bij haar inwoners aan te wakkeren.
 8. Roeselare zet zich in om autodelen, fietsdelen en carpoolen te promoten binnen bedrijventerreinen.
 9. Roeselare onderzoekt de mogelijkheid om het fietsdeelsysteem uit te breiden naar belangrijke strategische plaatsen.
 10. Roeselare engageert zich om het autodelen in de stad te ondersteunen door het uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen voor autodelen.
 11. Roeselare engageert zich om de verschillende vormen van autodelen in de stad te ondersteunen door het verlenen van parkeervergunningen voor de deelwagens.
 12. Roeselare engageert zich om wagens van de autovloot van de stad in het weekend beschikbaar te stellen voor geïnteresseerde burgers.
 13. Roeselare zet zich in voor het sensibiliseren van bedrijven/ondernemingen voor de opmaak van bedrijfsvervoerplannen met aandacht voor alternatieve vervoerswijzen (waaronder gedeelde mobiliteit).