• gtl 1

GTL

De G.T.L. of Nationale Groepering van ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur is een beroepsvereniging die in 1964 werd opgericht. Ze heeft een nationale en ook gewestelijke draagwijdte, vertegenwoordigers uit de verschillende regio’s namelijk via stedelijke of regionale organisaties zetelen in het bestuur. GTL hergroepeert zowel zelfstandige chauffeurs als bedrijven die loontrekkende chauffeurs tewerkstellen. Haar doel is de taxi- en locatiesector te promoten en de beroepsbelangen te verdedigen. 

GTL onderneemt volgende acties:
  1. GTL helpt mee aan het opzetten van platformen en apps voor taxisharing in Vlaanderen. Er wordt gestreefd naar het aanbod van dergelijke apps voor taxisharingdiensten in 4 Vlaamse steden tegen 2020.
  2. GTL helpt mee om een aangepaste regelgeving rond gedeelde taxiritten mee te laten opnemen in het nieuwe decreet personenvervoer.
  3. GTL engageert zich om mee te werken aan de verbetering van de Basisbereikbaarheid in Vlaanderen door het inzetten van collectief vervoer op maat.
  4. GTL helpt mee aan het opzetten van nieuwe initiatieven van collectief openbaar nachtvervoer met kleine voertuigen (Collecto en/of pendelbusjes) in Vlaamse steden.
  5. GTL promoot de verdere uitbouw van een elektrische (en hybride) taxivloot.
  6. GTL communiceert naar haar netwerk en leden over gedeelde mobiliteit en deze Green Deal via haar communicatiekanalen.
  7. GTL gaat na welke (juridische/fiscale) belemmeringen er zijn rond gedeelde mobiliteit en stelt oplossingen en/of beleidsaanbevelingen voor.
Categorie: