• logoBRUGGE

Brugge

Met het ondertekenen van deze Green Deal wil de Stad Brugge samen met anderen werken aan een efficiëntere mobiliteit. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat het mobiliteitslandschap in verandering is. Fietsdelen, autodelen en carpoolen, kortom duurzame mobiliteit, reduceert het verkeer en maakt onze stad in ruimte aantrekkelijker. Op die manier wordt de kwaliteit en leefbaarheid van de Brugse binnenstad dus verhoogd.

Brugge onderneemt volgende acties:
  1. Brugge voert haar mobiliteitsplan, klimaatactieplan en fietsplan uit met aandacht voor gedeelde mobiliteit.
  2. Brugge zet in 2018 een bestek in de markt voor het uitrollen van elektrische deelfietsen voor dienstverplaatsingen van het stadspersoneel.
  3. Brugge voorziet parkeerplaatsen voorbehouden voor autodelen en onderzoekt de mogelijkheid om autodelen verder uit te breiden in de binnenstad en de rand. Brugge verleent bovendien parkeervergunningen voor de deelwagens.
  4. Brugge rationaliseert het aantal dienstvoertuigen en stimuleert autodelen tussen de diensten met geleidelijke vervanging van de meest vervuilende voertuigen in het eigen wagenpark door milieuvriendelijkere en energiezuinigere exemplaren (cfr. Huis van de Bruggeling).
  5. Brugge voorziet P&R- en randparkings waarbij er vlot kan worden overgestapt van de wagen naar andere vervoersmodaliteiten zoals het openbaar vervoer en de fiets.
  6. Brugge maakt het elektrisch laden van voertuigen mogelijk voor zowel bewoners, autodelers als taxi’s en onderneemt actie voor het verder installeren van elektrische laadpalen.
  7. Brugge voorziet een vaste rubriek rond gedeelde mobiliteit op haar website.
  8. Brugge streeft ernaar in zijn parkeerbeleid om het on-street parkeeraanbod te beperken en de parkeervraag maximaal op te vangen in off-streetfaciliteiten. Het onstreetparkeeraanbod wordt zoveel mogelijk gereserveerd voor doelgroepen: bewoners, kortparkeren en autodelen.
  9. Brugge heeft voorziet deelfietsen aan de voorkant van het station.
  10. Brugge werkt samen met de hogescholen HOWEST en VIVES en het Fietspunt het verhuur van studentenfietsen ( de “gele fiets” ) uit.