• Zen Car

Zen Car

Zen Car is een autodeelaanbieder van elektrische deelauto’s., zowel gericht naar particulieren, studenten als het bedrijfsleven. Momenteel enkel in Brussel maar binnenkort ook in Vlaanderen. 

Zen Car onderneemt volgende acties:
  1. Zen Car engageert zich om te onderzoeken op welke manier een Vlaamse werking kan uitgebouwd worden vanaf 2017-2018.
  2. Zen Car zet zich in om elektrisch autodelen te integreren in nieuwbouwlocaties, appartementsgebouwen en co-housingsites. Er worden 2 pilots opgestart tegen eind 2018.
  3. Zen Car ijvert mee voor een Vlaams erkenningskader Autodelen in 2017.
  4. Zen Car ondersteunt algemene campagnes betreffende autodelen in Vlaanderen.
  5. Zen Car engageert zich om minstens één pilot te lanceren betreffende het delen van elektrische voertuigen van lokale overheden.
  6. Zen Car engageert zich om bij positieve evaluatie van punt 5, een plan en draaiboek op te stellen om de vloten van steden en gemeenten te elektrificeren en te delen via het Zen Carplatform.
  7. Zen Car zet zich in om actief mee te denken over de uitbouw van elektrische laadpalen in Vlaanderen met twee laadpunten waarbij één laadpunt exclusief is voorbehouden voor gedeelde voertuigen.