De stuurgroep

Samenstelling

Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Koning Albert II-laan 20/2, 1000  Brussel

vertegenwoordigd door Kimberley Vandamme,

voorzitter van de stuurgroep

projectfacilitator van de stuurgroep

kimberley.vandamme@mow.vlaanderen.be

Departement Omgeving

Koning Albert II laan 20/8, 1000 Brussel

Luik ‘energie’

vertegenwoordigd door Simon Ruyters

simon.ruyters@vlaanderen.be

Autodelen.net vzw

Maria Hendrikaplein 65B, 9000 Gent

vertegenwoordigd door Jeffrey Matthijs

jeffrey@autodelen.net

Mpact vzw

Maria Hendrikaplein 65b, 9000 Gent

vertegenwoordigd door Angelo Meuleman

ame@mpact.be

 

The New Drive

Centrum-Zuid 1111, 3530 Houthalen-Helchteren

vertegenwoordigd door Sven Huysmans

sven.huysmans@thenewdrive.be

The Shift

Hoogstraat 139, 1000 Brussel

vertegenwoordigd door Bart Corijn

bart.corijn@theshift.be

Huishoudelijk reglement

De Stuurgroep fungeert als klankbord voor de initiatiefnemende partijen en stuurt de werking van de Green Deal aan, volgt de status van de Green Deal op en ziet er op toe dat de concrete uitvoering van de Green Deal door de betrokken partijen optimaal afgestemd is op de noden van de partners.

Download hier het huishoudelijk reglement.