• logo vlaamse overheid

Vlaamse Overheid

Onder de Vlaamse Overheid vallen bevoegd Vlaams viceminister-president van Begroting, Financiën en Energie, bevoegd Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn en bevoegd Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

De Vlaamse Overheid onderneemt volgende acties
  1. De Vlaamse overheid spant zich in om de Green Deal mee te promoten en te communiceren.
  2. De Vlaamse overheid engageert zich om aanwezig te zijn op het officieel startondertekenmoment.
  3. De Vlaamse overheid spant zich in om te onderzoeken of eventuele gedetecteerde knelpunten/obstakels (tijdelijk) weggewerkt kunnen worden.
  4. De Vlaamse overheid engageert zich ertoe om gedeelde mobiliteit een volwaardige plaats te geven binnen het mobiliteitsbeleid, meer bepaald door het initiëren van diverse beleidsmaatregelen die bijdragen tot een goede basisbereikbaarheid en een vlotte combimobiliteit (zie ook specifieke overwegingen – artikel 2).