Achtergrondinfo

Autodelen is autogebruik waarbij meerdere personen om beurt gebruik maken van één (of meer) wagen(s). Alle info over autodelen vind je hier.

Carpoolen is gezamenlijk gebruik van de auto bij woon-werkverplaatsingen en recreatieve verplaatsingen. Meer info vind je hier.

Fietsdelen is fietsgebruik waarbij meerdere personen om beurt gebruik maken van één (of meer) fiets(en). Meer info vind je hier.

Gedeelde mobiliteit volgt het STOP-principe: de prioriteit gaat eerst naar Stappen, dan Trappen (fiets), vervolgens Openbaar vervoer en dan pas naar Personenwagens (en bij voorkeur gedeelde) gaat. Het principe is leidraad voor o.a. het Vlaamse mobiliteitsbeleid, omdat meer dan de helft van de verplaatsingen op korte afstanden gebeurt en die te voet of met de fiets afgelegd kunnen worden. Meer info vind je hier.

Linken m.b.t. het Vlaamse mobiliteitsbeleid: