• autodelen

Autodelen.net

Autodelen.net vzw is het Vlaams Netwerk Autodelen en heeft als doel de ecologische, sociale en economische voordelen van autodelen te maximaliseren door de belangen te bundelen van de autodeelgroepen en autodeelaanbieders; autodelen vertegenwoordigen tegenover (lokale) overheden; de uitbouw van het algemeen concept autodelen en innovatie en pilootprojecten.

Autodelen.net onderneemt volgende acties:
 1. Autodelen.net engageert zich om samen met Mpact, The New Drive en The Shift de Green deal gedeelde mobiliteit te coördineren gedurende de duurtijd van deze Green Deal.
 2. Autodelen.net engageert zich om samen met Mpact, The New Drive en The Shift een informatieve website te creëren over de Green Deal gedeelde mobiliteit in 2017.
 3. Autodelen.net versterkt haar rol als netwerkorganisatie van alle vormen van duurzaam autodelen (permanent).
 4. Autodelen.net ondersteunt gemeenten in het delen van diens wagenpark of gebruik te maken van een gedeelde vloot via aanbieders gedurende de duurtijd van deze Green Deal.
 5. Autodelen.net zet zich in om kennis te delen over de landsgrenzen heen.
 6. Autodelen.net spant zich samen met Mpact en ShareNL in om jaarlijks een symposium gedeelde mobiliteit te organiseren met een internationaal karakter.
 7. Autodelen.net spant zich samen met Mpact, The New Drive en The Shift in om jaarlijks minstens één workshop te organiseren over gedeelde mobiliteit en innovatieve acties voor potentiële ondertekenaars van deze Green Deal.
 8. Autodelen.net neemt deel aan de stuurgroep van de Green deal Gedeelde mobiliteit, zoals omschreven in het huishoudelijk reglement.
 9. Autodelen.net ijvert voor een Vlaams erkenningskader Autodelen in 2017.
 10. Autodelen.net organiseert een living lab gedeelde mobiliteit in zowel minder verstedelijkte gebieden als landelijke gebieden in 2017 en 2018.
 11. Autodelen.net stelt samen met de andere ondertekenaars een toolkit ‘gedeelde mobiliteit voor lokale overheden in 2017.
 12. Autodelen.net ontwikkelt een online tool ‘profielbepaler autodelen’ voor burgers in 2017.
 13. Autodelen.net spant zich in om een blauwdruk op te stellen dat de terminologie binnen autodelen, fietsdelen en carpoolen op elkaar afstemt (2017).
 14. Autodelen.net stuurt een drie-maandelijkse nieuwsbrief naar de ondertekenaars van deze GREEN DEAL over de stand van zaken van alle lopende acties.
 15. Autodelen.net kaart knelpunten binnen de regelgeving m.b.t. gedeelde mobiliteit aan bij de Vlaamse overheid.
 16. Autodelen.net legt waar mogelijk linken tussen de thema’s/lopende acties en gerelateerde initiatieven binnen haar netwerk.