• Taxistop vzw

Taxistop

Taxistop ontwikkelt tal van innovatieve alternatieven op vlak van mobiliteit. Met zijn motto “meer doen met minder” onderzoekt Taxistop mogelijkheden om persoonlijke goederen beter te benutten.

Taxistop onderneemt volgende acties:
 1. Taxistop spant zich samen met Autodelen.net en ShareNL in om jaarlijks een symposium gedeelde mobiliteit te organiseren met een internationaal karakter.
 2. Taxistop spant zich samen met Autodelen.net, The New Drive en The Shift in om jaarlijks minstens één workshop te organiseren over gedeelde mobiliteit en innovatieve acties voor potentiële ondertekenaars van deze Green Deal.
 3. Taxistop spant zich in 2017 in om een blauwdruk op te stellen dat de terminologie binnen autodelen, fietsdelen en carpoolen op elkaar afstemt.
 4. Taxistop engageert zich om samen met Autodelen.net, The New Drive en The Shift de Green deal gedeelde mobiliteit te coördineren gedurende de duurtijd van deze Green Deal.
 5. Taxistop neemt deel aan de stuurgroep van de Green deal Gedeelde mobiliteit, zoals omschreven in het huishoudelijk reglement.
 6. Taxistop engageert zich om samen met Autodelen.net en The New Drive een informatieve website te creëren over de Green Deal gedeelde mobiliteit in 2017.
 7. Taxistop kaart knelpunten binnen de regelgeving m.b.t. gedeelde mobiliteit aan bij de Vlaamse overheid.
 8. Taxistop legt waar mogelijk linken tussen de thema’s/lopende acties en gerelateerde initiatieven binnen haar netwerk.
 9. Taxistop onderzoekt de haalbaarheid en mogelijk implementatie in software van bulkinschrijvingen.
 10. Taxistop voert een haalbaarheidsstudie uit naar de mogelijke implementatie van peer-to-peer betaalmodules die integreerbaar zijn in externe modules (MaaS).
 11. Taxistop promoot de carpool-API voor doelgroepgerichte communicatie acties, en innovaties van externen.
 12. Taxistop stelt informatiefiches op voor bedrijven(zones/clusters) over maatregelen die bedrijven kunnen nemen m.b.t. carpoolen. Taxistop lanceert een campagne voor bedrijven via Linkedin, en schenkt specifieke aandacht voor de communicatie naar HR en/of mobiliteitsverantwoordelijken.
 13. Taxistop experimenteert via innovatieve vormen van carpoolen (realtime) voor bedrijven.
 14. Taxistop organiseert een jaarlijks overleg met andere openbaar vervoer aanbieders, provinciale mobiliteitspunten, provinciale ontwikkelingsmaatschappijen e.d.
 15. Taxistop ontwikkelt een gerichte communicatieactie voor sociale secretariaten.
 16. Taxistop stelt een informatiefiche op voor bedrijvenzones/ clusters van bedrijven.
 17. Taxistop ontwikkelt een informatiefiche voor gemeenten en provincies over maatregelen die zij kunnen nemen naar hun bedrijven(zones) toe.