• Stad Oostende

Stad Oostende

Stad Oostende, de Stad aan Zee, is een centrumstad in de provincie West-Vlaanderen en telt ruim 70.000 inwoners. Het Stadsbestuur is volop bezig aan een nieuw, duidelijk en eenvoudig mobiliteitsplan. Hier staan duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid voorop. Oostende moet een verkeersleefbare stad zijn. Dit wil zeggen dat het leven in de stad zijn gang moet kunnen gaan zonder al te veel hinder die (druk) verkeer met zich meebrengt. Uit het mobiliteitsplan zullen concrete acties voortvloeien die in de volgende tien tot dertig jaar stap voor stap worden uitgevoerd. De rode draad doorheen het mobiliteitsplan is het STOP-principe. 

Stad Oostende onderneemt volgende acties:
  1. Oostende promoot gedeelde mobiliteit herhaaldelijk via haar communicatiekanalen en voorziet een vaste rubriek op haar website.
  2. Oostende faciliteert de installatie van een fietsdeelsysteem.
  3. Oostende zet zich in om minstens 1 pilot op te zetten rond de integratie van gedeelde mobiliteit bij nieuwbouwprojecten.
  4. Oostende zet zich in om minstens 2 pilots op te zetten om autodelen, carpoolen en fietsdelen te integreren binnen bedrijventerreinen.
  5. Oostende sensibiliseert haar bevolking over gedeelde mobiliteit door het herhaaldelijk geven van infosessies.
  6. Oostende zet een communicatiecampagne op om gedeelde mobiliteit te promoten binnen haar gebied.
  7. Oostende onderzoekt de mogelijkheid om mobiliteitspunten te organiseren binnen haar gebied waar deelauto’s, deelfietsen en carpoolparkings worden aangeboden.
  8. Oostende spant zich in om gedeelde mobiliteit te introduceren bij doelgroep kansarmen.
  9. Oostende spant zich in om buurt- en wijkgericht gedeelde mobiliteit te introduceren bij haar burgers om zo bij te dragen tot de sociale cohesie en het participatief gevoel bij haar inwoners aan te wakkeren.