• KVLV

KVLV

KVLV is een vrouwenvereniging die, voornamelijk via lokale groepen, allerlei socio-culturele activiteiten aan vrouwen aanbiedt. Duurzaamheid is hierbinnen een belangrijk thema. 

KVLV onderneemt volgende acties:
  1. KVLV publiceert jaarlijks een artikel in haar ledenmagazine over deelmobiliteit (incl. getuigenissen, interview), met specifieke aandacht aan basisbereikbaarheid in de meer landelijke gebieden.
  2. KVLV zal binnen haar activiteitenaanbod ook het ABC van autodelen en autodeelparty’s opnemen.
  3. KVLV organiseert bij haar leden een surveyonderzoek i.v.m. drempels rond autodelen in landelijke gebieden.
  4. KVLV onderzoekt de mogelijkheid om autodelen aan te bieden voor haar personeel i.k.v. dienstverplaatsingen.