• imog logo

Imog

Imog wil bijdragen tot een duurzaam en maatschappelijk verantwoord omgaan met materialen en energie in Zuid-West-Vlaanderen door het aanbieden van een geïntegreerd beheer voor alle afvalstoffen. Hiervoor zetten we op een kostefficiënte, kwaliteitsvolle en innovatieve wijze dienstverleningen op namens onze gemeenten-vennoten om afval te voorkomen, grondstoffen te recupereren en hernieuwbare energie te ontwikkelen.“ Die doelstelling geldt als richtlijn voor de wijze waarop ze de afvalstoffen inzamelt en verwerkt.

Imog onderneemt volgende acties:
  1. Imog onderzoekt de mogelijkheid om een mobipunt te organiseren op haar terrein waarbij deelauto’s en deelfietsen worden aangeboden.
  2. Imog zal in kader van het Pendelfonds een carpoolplatform opzetten met de Stad Harelbeke en buurbedrijf Nerva om het carpoolen te promoten.
  3. Imog zet minstens 1 gedeelde dienstwagen in tegen 2020 voor autodelen voor aanvoer naar een recyclagepark.
  4. Imog initieert projecten voor sensibilisering en promotie van autodelen, fietsdelen en groener rijden en promoot gedeelde mobiliteit promoten via haar communicatiekanalen (infoblad, website, sociale media, …).
  5. Imog wil haar werknemers sensibiliseren door het geven van infosessies over gedeelde mobiliteit.