• FEBIAC vzw

FEBIAC

FEBIAC vzw is de federatie van de auto- en tweewielerindustrie in België en het Groothertogdom Luxemburg. Zij vertegenwoordigt de constructeurs en invoerders van de vervoermiddelen op de weg (personenwagens, bedrijfsvoertuigen, gemotoriseerde tweewielers, fietsen) in België en Luxemburg; en dit op Europees, internationaal, federaal en regionaal niveau. FEBIAC vzw organiseert ook jaarlijks de European Motor Show Brussels (‘’het autosalon’’).

FEBIAC onderneemt volgende acties:
  1. Febiac zal de debatten tussen haar leden over autodelen stimuleren binnen bestaande commissies en platformen.
  2. Febiac zal de leden ondersteunen die autodeelactiviteiten wensen op te richten.
  3. Febiac ondersteunt de inrichting van een hackaton rond nieuwe mobiliteit in oktober 2017, om nieuwe vormen businessmodellen voor het autogebruik te onderzoeken.
  4. Febiac zal tijdens het autosalon van januari 2018 bijzondere aandacht schenken aan nieuwe vormen van mobiliteit en zal in het bijzonder de haalbaarheid onderzoeken van het promoten van autodelen.
Categorie: