• image001

BattMobiel

BattMobiel is een autodeelaanbieder actief in Gent. Momenteel nog bekend onder de naam EcoMobiliteit Gent.

BattMobiel onderneemt volgende acties:
  1. BattMobiel engageert zich in 2018 om minstens één pilot te lanceren betreffende het delen van elektrische voertuigen van lokale overheden.
  2. BattMobiel engageert zich om tegen eind 2018 50 elektrische deelauto’s 100% te laten rijden op hernieuwbare energie.
  3. BattMobiel engageert zich in 2018 om minstens 5 pilots te lanceren betreffende het delen van elektrische voertuigen binnen bedrijven(terreinen).
  4. BattMobiel ijvert mee voor een Vlaams erkenningskader Autodelen in 2018.
  5. BattMobiel zet zich in om elektrisch autodelen en/of fietsdelen te integreren in nieuwbouwlocaties, appartementsgebouwen en co-housingsites.
  6. BattMobiel ondersteunt algemene campagnes betreffende (elektrische) gedeelde mobiliteit in Gent, en bij uitbreiding, België.
  7. BattMobiel spant zich in om zijn gedeelde mobiliteitsformule uit te breiden in andere wijken in Gent en andere steden