Welkom: nieuwe ondertekenaars

De Green Deal Gedeelde Mobiliteit werd op 27/03/2017 in aanwezigheid van de 3 betrokken Ministers (Joke Schauvlieghe, Ben Weyts en Bart Tommelein) officieel gelanceerd. En tijdens het Symposium “Shared Mobility Rocks” op 21/03/2018 vond er een tweede officieel ondertekeningsmoment met nieuwe partners plaats. Wil je deze Green Deal versterken en samen met de Vlaamse overheid en vele andere ondertekenaars gedeelde mobiliteit in versnelling brengen? Je kan je acties doorsturen naar info@gedeeldemobiliteit.be.

Waarom deelnemen?

De Green Deal Gedeelde Mobiliteit is momenteel goed voor 106 ondertekenaars en meer dan 600 concrete acties om gedeelde mobiliteit mainstream te maken tegen 2020. Om deze doelstelling te bereiken, leggen de ondertekenaars van de Green Deal concrete uit te voeren acties vast, die betrekking hebben tot autodelen, carpoolen en fietsdelen (en met maximale aandacht voor elektrisch).

In ruil voor deze zelfgekozen acties bieden wij onder meer:

 • samenwerkingsmogelijkheden met voor jou relevante partners
 • je maakt deel uit van een groot lerend netwerk
 • exposure voor je organisatie en je acties
 • mogelijkheid tot deelname aan werkgroepen en workshops waar je kan
 • terugkoppelen met andere ondertekenaars, inspiratie opdoet, …
 • opvolging en begeleiding van je acties
 • de stuurgroep als aansprekingspunt
 • updates en nieuwsbrieven
 • het aanpakken van belemmeringen in de regelgeving die jouw actie(s) in de weg staan
 • officieel ondertekenings- en persmoment op het Symposium Gedeelde Mobiliteit

Voorwaarden

Om deel te nemen aan deze Green Deal neem je minstens 4 acties op die bijdragen aan één of meer globale doelstellingen (zie doelstellingen rond autodelen, fietsdelen, carpoolen en elektrisch rijden).

De acties kies je zelf. Wel moeten ze kaderen binnen minstens 2 verschillende thema’s. In deze bijlage lees je de thema’s met enkele voorbeelden van acties. Ook in de overeenkomst zelf kan je via de 639 acties heel wat inspiratie op doen.

Je acties zijn zo concreet en meetbaar mogelijk en voer je uit tegen ten laatste 31 december 2020. Je acties zijn (1) idealiter nieuw (2) bestaand mits een extra impuls en/of (3) een stilgevallen initiatief dat je nieuw leven inblaast.

Afstemming

Stel je acties op en stuur deze naar info@gedeeldemobiliteit.be. Van zodra je je acties hebt doorgestuurd, bekijken we deze en stemmen we deze onderling af. Ondertussen kan je ook deze gegevens aanleveren:

 • 1 alinea over de missie van je organisatie / waarom je meedoet
 • logo in drukbaar formaat (eps of ai)
 • naam ondertekenaar
 • officiële naam organisatie

Vertel je het voort?

Ken je zelf ook organisaties, bedrijven, lokale overheden, kennisinstellingen, aanbieders, … die geïnteresseerd kunnen zijn in deelname aan deze Green Deal? Vertel het dan zeker voort! Je kan deze oproep ook opnemen in je eigen communicatiekanalen.

Vragen?

Nog niet helemaal mee? Je kan ons bereiken op op 09/242.32.76.